Một máy photo copy cọc tiền của bạn... Hãy bắt đầu ngay từ 1 tài khoản và bạn thấy vận hành của copytrade

Hãy cùng team #ongiadautu Sử dụng copy trade cho một tài khoản của bạn

1% ngày cho hoa tiêu / thậm chí 2% / ngày và thậm chí 6% / ngày cho hoa tiêu của chúng tôi ... Vì sao lại như vậy với hoa tiêu của 400usd / và 0.01 volume chúng tôi hoàn toàn có thể làm được như vậy.
Các tài khoản của khách hàng không tiết lộ cho hoa tiêu .

Bước 1 - Chúng ta tạo tài khoản để theo dõi cùng team
- Mở tk và copy 
- So sánh và theo dõi tài khoản của bạn
- Tất cả bạn nắm giữ các thông tin 
- Chúng tôi chỉ thực hiện copy theo yêu cầu
- Điểm nổi bật là phương pháp giao dịch
- Lợi thế đó là copy trade lâu dài 
- Các tâm lý giao dịch ổn định từ lâu
Bước 2 - Quản lý vốn / ghi chép và nạp rút hãy theo dõi tỷ lệ % ngày / tháng quý...

- Gia tăng lợi nhuận 
- Xây dựng các cơ chế
- Các thông tin về hiệu suất theo ngày / tháng / quý

Đăng ký ngay copy với tk errante

Đăng ký ngay

Bước 3 - Quản lý vốn / ghi chép và nạp rút hãy theo dõi tỷ lệ % ngày / tháng quý...

- Gia tăng lợi nhuận 
- Quan sát và giới thiệu thành viên
- Các thông tin về hiệu suất

Đăng ký ngay

Đăng ký ngay